Legaltask

Projekt graficzny strony internetowej dla kancelarii adwokackiej. Celem było przedstawienie oferty kancelarii w atrakcyjny i czytelny dla użytkowników sposób. Projekt został podzielony na etapy: zbieranie informacji, projekt graficzny, finalizacja projektu, współpraca z koderem.

Efektem prac jest strona LegalTask.pl

  • Projekt graficzny
  • UI/UX
  • Layout
  • Strona www
  • WEB

Sprawdź kolejny Solace

Portfolio

Sprawdź projekty
graficzne

Kontakt

Zacznijmy projekt
graficzny